• آخرین گزارشات UITP
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5
آخرین گزارشات  (Union Internationale des Transports Publics )UITP و شرکت Axis نشان می دهد  که نظارت تصویری موجب عملکرد  بهتر حمل و نقل گردیده است. آخرین گزارشات (Union Internationale des Transports Publics )UITP و شرکت Axis نشان می دهد که نظارت تصویری موجب عملکرد بهتر حمل و نقل گردیده است.

براساس آخرین گزارش UITP (Union Internationale des Transports Publics )، حمل و نقل عمومی بسیار محتاطانه و امن‌تر از همیشه است.

اتحادیه بین‌المللی UITP و شرکت Axis طی یک همکاری مشترک اقدام به برگزاری نظرسنجی در بین سازمان‌های حمل و نقل عمومی نموده اند تا به درک عمیقی درباره کاربرد نظارت تصویری در این بخش دست یابند. برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش در ذیل آمده:

 -یک تغییر جهت سیستم نظارت ویدیویی دیجیتال با ۸۲ % از کسب و کارها وجود دارد که در حال حاضر یک مولفه دیجیتالی برای سیستم‌های خود دارند.

 - سازمان های زیادی ویدئو های خود را به اشتراک می گذارند که میزان آنها از حدود 3.04  در سال 2015به  3.4 در سال ۲۰۱۸ رسیده است. میانگین افزایش تعداد ویدیوهای به اشتراک گذاری در بخش‌های زیر بوده است :

 -نظارت شهری : از 10 % به 22 %  ، آتشنشانیها از 4 % به 28 %  و  مراکز امنیت منطقه ای و ملی از 5 % به 12 %   درصد بوده است .

همچنین از آنجا که مصرف کنندگان مزایای ایمنی و امنیت را در برابر تهدیدات حریم خصوصی درک کرده اند، حمایت عمومی برای نظارت تصویری در حوزه حمل و نقل عمومی در سال ۲۰۱۵ از ۶۵ درصد به ۷۳ درصد افزایش‌یافته است

1397/09/14