• رتبه یک انفورماتیک کشور
  • دریافت جایزه بهترین پروژه اجرایی خاورمیانه در بخش حمل و نقل
  • دانش افزار کاوش مجری بزرگترین پروژه های نظارت تصـویری درکـشور
  • دانش افزار کاوش ارائه جديدترين خدمات مهندسی به مدیران ارشد سازمان ها و صنایع مختلف کشور
  • دانش افزار کاوش
  • دانش افزار کاوش،از سوی کمپانی Axis ، برترین مجری پروژه های دولتی در خاور میانه معرفی شد
  • دانش افزار کاوش مجری بزرگترین پروژه های نظارت تصـویری درکـشور
  • دانش افزار کاوش مجری بزرگترین پروژه های نظارت تصـویری درکـشور
  • برترین شرکت مجری پروژه های تحت شبکه  IP در جشنواره برترین شرکتهای حفاظتی ، امنیتی ایران 1394
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5