اپلیکیشن های تحلیلی و پردازشی

  • ACAP :  AXIS Camera Application Platform
  • نرم افزارهای تحلیلی و پردازشی
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

راهنمای انتخاب محصول شرکت AXIS

نام محصول مورد نظر خود را تایپ کنید

ACAP :  AXIS Camera Application Platform

ACAP  یک open platform است که در بسیاری از دوربین های Axis موجود است وبه شما  اجازه می دهد تا  برنامه های کاربردی و تحلیلی خاصی را که برای تأمین امنیت و کسب و کارتان مورد نیاز است، اضافه کنید.


 اپلیکیشن های تحلیلی و پردازشی

محصولات

AXIS Store Data Manager

AXIS Store Data Manager

بیشتر
AXIS Store Reporter

AXIS Store Reporter

بیشتر
AXIS Digital Autotracking

AXIS Digital Autotracking

ردیابی خودکار

بیشتر
AXIS Cross Line Detection

AXIS Cross Line Detection

تشخیص عبور از خط فرضی

بیشتر
AXIS Guard Suite

AXIS Guard Suite

مجموعه ای از اپلیکیشن های محافظتی

بیشتر
AXIS Video Motion Detection

AXIS Video Motion Detection

تشخیص حرکت

بیشتر
AXIS Occupancy Estimator

AXIS Occupancy Estimator

بیشتر
Application gallery

Application gallery

گالری اپلیکیشن ها

بیشتر
AXIS Demographic Identifier (شناسه جمعیت شناسی)

AXIS Demographic Identifier (شناسه جمعیت شناسی)

بیشتر
AXIS Queue Monitor

AXIS Queue Monitor

بیشتر
AXIS 3D People Counter

AXIS 3D People Counter

بیشتر
AXIS People Counter

AXIS People Counter

اطلاعات بیشتر

بیشتر
مدیریت ذخیره داده ها در AXIS

مدیریت ذخیره داده ها در AXIS

بیشتر
AXIS Motion Guard

AXIS Motion Guard

اطلاعات بیشتر

بیشتر
AXIS Fence Guard

AXIS Fence Guard

بیشتر
AXIS Perimeter Defender

AXIS Perimeter Defender

اطلاعات بیشتر

بیشتر
AXIS Tailgating Detector (آشکار ساز Axis)

AXIS Tailgating Detector (آشکار ساز Axis)

اطلاعات بیشتر

بیشتر
AXIS Random Selector (انتخاب تصادفی Axis)

AXIS Random Selector (انتخاب تصادفی Axis)

بیشتر
AXIS Parking Violation Detection

AXIS Parking Violation Detection

بیشتر
AXIS License Plate Verifier

AXIS License Plate Verifier

بیشتر
AXIS Direction Detector (آشکار ساز جهت AXIS)

AXIS Direction Detector (آشکار ساز جهت AXIS)

بیشتر

تکنولوژی