مدیریت ذخیره داده ها در AXIS

  • سیستمهای نظارت تصویری
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

راهنمای انتخاب محصول شرکت AXIS

نام محصول مورد نظر خود را تایپ کنید

مدیریت ذخیره داده ها در AXIS

1-ذخیره سازی محلی  و مدیریت داده های تجزیه و تحلیل

2-سیستم نظارت و اطلاع رسانی سیستم

3-ذخیره و مدیریت محلی

AXIS Store Data Manager یک برنامه نرم افزاری است که بر روی سرور محلی برای جمع آوری، ذخیره سازی و مدیریت داده ها از دوربین هایی که AXIS Store Optimization Suite و AXIS Loss Prevention Suite را اجرا می کنند نصب شده است.

سیستم نظارت و اطلاع رسانی سیستم

یک راه حل نظارت بر سلامت سیستم در صورت بروز مشکل و بازیابی اطلاعات ارتباطات دوربین را نظارت می کند و یک هشدار ایمیل ارسال می کند

راهنما

 

تکنولوژی