• دریافت گواهی نامه
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5
دریافت گواهی صلاحیت شرکت دانش افزار کاوش از طرف شورای عالی انفورماتیک کشور دریافت گواهی صلاحیت شرکت دانش افزار کاوش از طرف شورای عالی انفورماتیک کشور

شرکت دانش افزار کاوش موفق به دریافت رتبه 1 گواهی صلاحیت از شورایعالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور گردید.

1397/07/30