• نظارت شهری
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

اهمیت به امنیت شهری و مردم

رخ دادن هر اتفاق ی در هر بازه زمانی در طول شبانه  روز در شهر ها اجتناب نا پذیر است. حضور نیروهای امنیتی و پلیس در هر نقطه شهر و در هر زمان در طول روز، علاوه بر غیر ممکن بودن، اتلاف وقت و انرژی محسوب می شود. با راه حل های ارائه شده در سیستم نظارتی تحت شبکه Axis می توانید تمامی شهر خود را بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، بازه زمانی و هر گونه خرابکاری و دستکاری در زمان واقعی و تصاویر، با کیفیت HDTV نظارت کنید.

نظارت تصویری شهری

برای اطلاعات بیشتر لطفا این فایل را دانلود کنید.