• LightFinder LightFinder
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5
Light Finder

برخی از دوربین های شرکت  Axis  مجهز به فناوری نوریاب می باشند. حساسیت نوری بالا در این دوربین ها سبب حفظ رنگ تصاویر در شرایط نوری ضعیف و کم خواهد شد. این امر با بهره گیری از دانش پردازش تصویر کمپانی AXIS ، توسعه سیستم بر روی تراشه (System on chip) و بکارگیری بهترین قطعات تصویر برداری صورت می پذیرد.